อย่าเลย อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย เพราะฉันอยากได้ทุกคนเลย T /////////// T