OMG!! My one and only son! Baby kyungsoo! Pogi ng anak ko! Mana sa mommy hahaha ganda ko kasi! #walangkokontra