Na een dagje zagen beginnen er behoorlijke kavels loofhout langs de weg te komen. #geïntegreerdbosbeheer #Wilbrinkbos