Mario ready to take on his #azzurri teammates wearing flip-flops