Fara un any, quan vaig tenir que marxar a #Dubai de nou, vaig rebre aquesta Benvinguda de la ma d' #Etisalat #FCB