Di ka man gusto ng aking mga kapatid, wag mag-alala pagkat ako'y narito, ikaw ang ninanais. #Butterfinger