คณะศิลปกรรม จัดมหกรรมดนตรี"ทุ่งกรุงเฟส" 13 ก.พ. 18:00-20:00 ณ ลานพ่อขุนฯ มหา'ลัยรามฯ พอ.ไปด้วยจ้า