ดีเลย์ Love&Share Charity #af9  http://twitpic.com/c10chf