Can't wait RT @runyonsc: @Budda03 Glad you picked the Razorbacks.  Much respect!  #WPS #RazorbackNation