3 days, 3 paintballs! @nbccommunity #Community #CommunityReturnsFeb7 #communitycountdown #sixseasonsandamovie