Ja, seche vite är det bästa överlacket! Verkligen! #ellerinte #besvikelsen