Downtown. Lapaz. Kuha Cam. Sadya lungs.Sin-o ang di kabalo mag tabok? XD #blur #poorquality #lateupload