@_DJRB Ito ang ebidensya na di tayo TAO kundi BAGAY. #boom #sapulsabanga #weh =)