มันถูกกำหนด..เพราะคู่ควรตั้งแต่เริ่ม #รอยฝันตะวันเดือด #คูกิมิยะ('s)