Skriver en aktivitetsplan för räddningstjänstens medverkan i kommunens cykelsäkerhetsdag, tänker osökt på @kommuntant