Michelle Maleblue

@MaleebluNews

ขอฝากเอาใว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่รักยิ่งทุกท่านด้วยอีกคนนะคะ กับ 
น.ส. นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง บัตรแนะนำตัว เพื่อเตรียมพร้อมเดินหาเสียง ขอแรงเชียร์แรงใจให้กับคนรุ่นใหม่วิสัยทัศกว้างไกลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดลำปาง ขอคะแนนเสียงเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาพัฒนาจังหวัดลำปางอย่างจริงใจด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ น.ส. นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง

Views 65

1270 days ago

ขอฝากเอาใว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่รักยิ่งทุกท่านด้วยอีกคนนะคะ กับ
น.ส. นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง บัตรแนะนำตัว เพื่อเตรียมพร้อมเดินหาเสียง ขอแรงเชียร์แรงใจให้กับคนรุ่นใหม่วิสัยทัศกว้างไกลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดลำปาง ขอคะแนนเสียงเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาพัฒนาจังหวัดลำปางอย่างจริงใจด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ น.ส. นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง

1 Comment

Realtime comments disabled

MaleebluNews 1270 days ago

ขอฝากเอาใว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่รักยิ่งทุกท่านด้วยอีกคนนะคะ กับ
น.ส. นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง บัตรแนะนำตัว เพื่อเตรียมพร้อมเดินหาเสียง ขอแรงเชียร์แรงใจให้กับคนรุ่นใหม่วิสัยทัศกว้างไกลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัด