ขอฝากเอาใว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่รักยิ่งทุกท่านด้วยอีกคนนะคะ กับ 
 นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง บัตรแนะนำตัว เพื่อเตรียมพร้อมเดินหาเสียง ขอแรงเชียร์แรงใจให้กับคนรุ่นใหม่วิสัยทัศกว้างไกลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดลำปาง ขอคะแนนเสียงเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้  นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง