Michelle Maleblue

@MaleebluNews

ขอฝากเอาใว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่รักยิ่งทุกท่านด้วยอีกคนนะคะ กับ 
 นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง บัตรแนะนำตัว เพื่อเตรียมพร้อมเดินหาเสียง ขอแรงเชียร์แรงใจให้กับคนรุ่นใหม่วิสัยทัศกว้างไกลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดลำปาง ขอคะแนนเสียงเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้  นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง

Views 51

1182 days ago

ขอฝากเอาใว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่รักยิ่งทุกท่านด้วยอีกคนนะคะ กับ
นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง บัตรแนะนำตัว เพื่อเตรียมพร้อมเดินหาเสียง ขอแรงเชียร์แรงใจให้กับคนรุ่นใหม่วิสัยทัศกว้างไกลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดลำปาง ขอคะแนนเสียงเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง

1 Comment

Realtime comments disabled

MaleebluNews 1182 days ago

ขอฝากเอาใว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่รักยิ่งทุกท่านด้วยอีกคนนะคะ กับ
นริสา ทองประสิทธิ์ เลขานุการกลุ่มพลังลำปาง บัตรแนะนำตัว เพื่อเตรียมพร้อมเดินหาเสียง ขอแรงเชียร์แรงใจให้กับคนรุ่นใหม่วิสัยทัศกว้างไกลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดลำปา