กลุ่มพลังลำปาง ขอสนับสนุน นายพงษ์พิพัฒน์ วงชัยวะ (หนานเทือง) เป็นนายก.อบต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง "แม่ถอด ต้องดีกว่านี้"