แด่..พวกขี้ก๊อป โดย พี่โม่งทาเคโนะอุจิ (viaDomeoHuliet)