Great start to the season @SabineLisicki - The smile says it all. WTG :) (vs Kirilenko) (Pic by Sakchai Lalit)