Kapag oras ng meeting ibig sabihin kids time na! #StressFree