#SubahBakhairZindagi @Beingsalmankhan 
                   Her Taraf Tera AKS Haeen Raqs Kana Hai
                   Uth Kr Bhi Tere Khuwab Se Baidaar Nahi Hun Mein....!!!!