Ang kasagutan ni @hacimrobles sa katanungang: how do you celebrate valentine's day?