Ang kasagutan ni @miguelgebana sa katanungang: how do you celebrate valentine's day?