สวนเสรีไทยยังไม่แดดเลย I just finished a 4.55 km run with Nike+ Running. http://t.co/Kvimq6Y #nikeplus