Mi cenita viendo anime... ¡Noche #Otaku! ¡Itadakimasu! (^-^)/