#PhoebesCupCakery #Cebu <3 kami pa lang ang tao. haha