โอ๊ยเทาเอ้ยไม่ได้แค่สายตาคนอื่นเลยนึกจะโดดก็โดด -_________-