Absolute Yoga ของฉันราคาไม่น่ารักเหมือนเก่าและ เมื่อก่อนมีสมัครเมมเบอร์ตลอดชีพแปดหมื่น ครั้งนั้นน่าจะกัดฟันจ่ายๆไป