เมื่อ #CHANYEOL อยากจะ Warning เหมือนในเพลง POWER ของ BAP