Ang matinding da moves ni Sir Chief kay Maya #BeCarefulWithMyHeart