Ang panget-panget na libro, ang mahal-mahal -_- #Sayang500 #BrownishNaPaper #HindiMasarapBasahin #Taxation -_-