#PUPCET2013 #me #at #the #center
wahaha ...
Thanks sa pup journalist, di ako sinabihang humarap... :)