#PanatangMakapalay. #NYR #SapatnaBigas,KayangPinas I did it! And I STAND for it!! ;)