ประเด็นต่อมาคือพูดจาสุภาพ แอร๊ย~ #ใครโทรมาอะ #เผือก