#progres #jerčetrdesetesubilegodine sinoć na onom festivalu pluralizma je Radman dao rješenje: