Πρωτοσέλιδο 1-2-2013 "Tαχύτερος Ποιοτικότερος..." - Θεσσαλονίκη