'விஸ்வரூபத்தில் 30 நிமிட காட்சிகளையாவது வெட்டி எறிய வேண்டும்!' http://bit.ly/11mTzd0 #Vishwaroopam