คนซ้ายน่ารักจัง #sprite @sprite_hormones @supassra_bliss @JaneCFD_BOT