Den #13årige kan stadig bøje sig ind over en kumme, uden at knække sig.... #Dåb