Zainstal.sobie Launcher8. Chyba obecnie najlepszy launcher imitujący #wp8 na Androida. Ale to pikny system jest