ผู้ชายมีอุปกรณ์ทำร้ายฉันเสมอ #jonghyun #cnblue #SMA