Δυνατός μάρτυς ο Δρ. Τρόμπας κατά τον Παπα(ρο)γιάννη. Κι από καλή οικογένεια #not. Καλός παπάρας κι ο Παπαχρήστος