'அரசியல் பழிவாங்கல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வர தமிழகத்துக்கு இயக்கம் தேவை' http://bit.ly/WTtsoe RT #Vishwaroopam