இஸ்லாமிய அமைப்புகளுடன் நடிகர் சங்கம் சார்பில் அமீர் சந்திப்பு! http://bit.ly/XwcZEJ #Vishwaroopam