ไม่สามารถทำใจเอาซองใส่บัตรอันเก่ากลับมาใช้ต่อได้ จัดเซ็ตใหม่มาเลยแล้วกัน