"O sorriso que ofereceres, a ti voltará outra vez."