แต่ถ้าต้องการไล่ปรับทีละจุดให้เลือกเมนูรูปแท่งลิปสติกสีเหลือง แลัวก็ปรับเอาตามเมนูด้านล่าง #美颜相机