நான் போறேன்யா.. என்னை விட்ருங்கய்யா.. #Vishwaroopam #fb @vivaji @Sricalifornia @sri50 @Raj06 @RagavanG @rAguC