Nakabili nnman ako ng ballpen ng wala sa oras. #Addiction